Energie afnemen via GREUNER | OM

Vanaf heden is het mogelijk om energie af te nemen van GREUNER | OM Greuner levert groene stroom en gas via energieleverancier om | nieuwe energie. Dit is de overkoepelende leverancier van een aantal lokale energiecoöperaties. De aanmelding verloopt via de website van om | nieuwe energie.Het aanmeldformulier opent zich in een nieuw venster

Aanmelden voor Tonzon-actie

Naar aanleiding van de informatieavond door Tonzon op 4 februari jl. kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een gezamenlijke inkoop van vloerisolatie in samenwerking met Stichting Duurzaam Weerselo. U kunt zich aanmelden via info@duurzaamweerselo.nl. De actie is geldig voor alle inwoners van Noord-Oost Twente.

Gemeente Losser sluit Greune deal met Energiecoörperatie Greuner

Tijdens de informatieavond van de Dorpsraad in Beuningen op 2 maart in ’t Sterrebos sloot de gemeente Losser een Greune deal met Greuner. Greuner is een lokale energiecoöperatie die door de gemeente Losser wordt ondersteund in het kader van de energietransitie. Doel van de energietransitie is onder andere verlaging van de uitstoot van broeikasgassen zoals…

Logo Tonzon

4 Februari informatie-avond Tonzon ’t Sterrebos

4 februari aanstaande is er een informatie avond bij restaurant ´t Sterrebos in Beuningen. Informatie over Tonzon vloerisolatie. Er zal uitleg gegeven worden over het gezamenlijke inkoop project van duurzaam Weerselo met Tonzon. Dit project biedt een korting oplopend tot 10%. Duurzaam thuis Twente zal vervolgens uitleggen welke andere maatregelen u kan treffen om u…