Voorinschrijving project Trefpunt gestart

Collectief zonnedak ’t Trefpunt Weerselo

Voor de postcoderoos in Weerselo zijn wij inmiddels druk bezig om de voorbereiding bij het Trefpunt te regelen. Zo wordt de netaansluiting op korte termijn geregeld en kort hierna zullen we verder gaan met de overige voorbereidingen. Denk hierbij aan een aantal notariële zaken en het werven van de leden. Hierna kunnen dan de panelen geplaatst worden en is het eerste Weerseloos postcoderoosproject een feit. De verwachting is dat dit hele proces binnen enkele maanden afgerond zal zijn.

Mensen die geïnteresseerd zijn in het postcoderoosproject bij het Trefpunt kunnen zich melden via info@duurzaamweerselo.nl of via https://greuner.nl/inschrijven/.  Er hebben zich inmiddels al een aantal mensen bij ons opgegeven voor dit project, dit vinden wij natuurlijk heel mooi. Mensen die in een eerder stadium aangegeven hebben belangstelling te hebben voor dit project zullen wij op korte termijn hierover benaderen.

Project Kuipers levert energie!

Wij zijn trots om te melden dat we samen met onze leden het eerste postcoderoos project bij groencentrum John Kuipers hebben gerealiseerd!

Vrijdagmiddag 30 oktober jongsleden lagen alle zonnepanelen op hun plek en was de installatie klaar om aan het einde van de middag de eerste zonnestroom van Greuner | OM te produceren.

Per jaar zal de installatie +/- 65.000 kWh produceren: genoeg om gemiddeld 18 huishoudens in Nederland van stroom te voorzien.

De stroom wordt verkocht aan geïnteresseerde afnemers via onze partner OM nieuwe energie. Op onze site www.greuner.nl kunnen geïnteresseerden een offerte opvragen voor lokaal geproduceerde energie. 

Op de bijgaande foto kunt u zien hoe de onze panelen het bestaande grote dak met panelen van Kuipers opvullen in een U vorm.  Daarnaast is nog een tweede dak vol gelegd met panelen van Greuner om zo maximaal terug te kunnen leveren op onze aansluiting.  

Tijdens de eerste productie uren hebben we de dakeigenaar John Kuipers bedankt voor zijn support en medewerking bij de realisatie van dit mooie project. Hij heeft hiervoor de eerste Greune pluim van ons mogen ontvangen. 

Tevens zijn we ook zeer tevreden over het werk van Schulte Energie en Techniek die de panelen en de installatie heeft geleverd.

Bent u ook geïnteresseerd om deel te nemen in een postcoderoos project dan kan dat binnenkort weer. We zijn van plan om op korte termijn ons tweede project te realiseren in Weerselo op de plaatselijke sporthal. Ook deelnemers uit Beuningen kunnen hier aan mee doen. 

In Beuningen willen we ook graag meer van zulke mooie projecten realiseren om zo inwoners mee te laten profiteren van het mooie rendement dat de postcoderoos biedt op hun spaargeld.

Daarnaast is het natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om zo de benodigde vergroening van lokale benodigde energie samen te verwezenlijken.

Uitreiking Greune Pluim aan dakeigenaar Kuipers

Een Duurzame Groet

Namens het Bestuur en de vrijwilligers van Greuner.

Energie afnemen via GREUNER | OM

Vanaf heden is het mogelijk om energie af te nemen van GREUNER | OM

Greuner levert groene stroom en gas via energieleverancier om | nieuwe energie. Dit is de overkoepelende leverancier van een aantal lokale energiecoöperaties.

De aanmelding verloopt via de website van om | nieuwe energie.
Het aanmeldformulier opent zich in een nieuw venster

Gemeente Losser sluit Greune deal met Energiecoörperatie Greuner

Tijdens de informatieavond van de Dorpsraad in Beuningen op 2 maart in ’t Sterrebos sloot de gemeente Losser een Greune deal met Greuner. Greuner is een lokale energiecoöperatie die door de gemeente Losser wordt ondersteund in het kader van de energietransitie. Doel van de energietransitie is onder andere verlaging van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Lokale energiecoöperaties zijn hierin essentieel, waarbij betrokkenheid van de inwoners een grote rol speelt.

Wethouder van Essen: “Het is mooi om te zien dat inwoners van de gemeente Losser zelf het heft in handen nemen bij de energietransitie, zoals de vrijwilligers verenigd in ‘Greuner’. Om onze doelen te halen hebben we dit soort inwonersinitiatieven hard nodig. Naast Beuningen hoop ik dat ook in andere Losserse dorpen lokale energiecoöperaties ontstaan,  om bijvoorbeeld gas te besparen en duurzame energie op te wekken.”

‘Greuner’

Met de wens vanuit de dorpsraden van Beuningen en Weerselo om de dorpen levendig te houden en te vergroenen ontstond ‘Greuner’. Energiecoöperatie Greuner is opgericht om gezamenlijk duurzame energie te kunnen opwekken. Onder het motto “GreunerWordt’tNich” (greun is Twents voor groen), houdt ‘Greuner’ zich bezig met het opwekken, gebruiken en opslaan van lokale groene energie en het promoten van energiebesparing.

Greune deal

Via Greune deals stimuleert gemeente Losser samenwerking tussen inwoners en partijen voor duurzaamheid. Energiecoöperatie Greuner wil samen met de inwoners van Beuningen energie besparen en duurzaam opwekken, om uiteindelijk een energiepositief Beuningen te realiseren. De gemeente Losser ondersteunt de energiecoöperatie praktisch en financieel (5000 euro). Door de ondersteuning kan ‘Greuner’ meer doen aan communicatie, het faciliteren van collectieve inkoop van isolatie mogelijkheden en het bereiken van energiebesparing ten bate van de gemeenschap van Beuningen.
                        
De gemeente is blij met initiatieven als deze. Inwoners met een goed initiatief in het kader van Losser Duurzaam kunnen gebruik maken van een ‘Greune deal’. Voorstellen komen, onder voorwaarden, in aanmerking voor praktische en/of financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Heeft u een voorstel voor een Greune Deal? Neem contact op met m.oudesogtoen@losser.nl.

Logo Tonzon

4 Februari informatie-avond Tonzon ’t Sterrebos

4 februari aanstaande is er een informatie avond bij restaurant ´t Sterrebos in Beuningen.

Informatie over Tonzon vloerisolatie. Er zal uitleg gegeven worden over het gezamenlijke inkoop project van duurzaam Weerselo met Tonzon. Dit project biedt een korting oplopend tot 10%. Duurzaam thuis Twente zal vervolgens uitleggen welke andere maatregelen u kan treffen om u huis beter te isoleren. Het belooft een hele interessante avond te worden waar u natuurlijk van harte voor bent uitgenodigd.