Welkom op de website van Energiecoöperatie Greuner, een gezamenlijk initiatief uit de Twentse dorpen Beuningen, Rossum en Weerselo.

Vanuit de dorpsraden van Beuningen, Rossum en Weerselo wordt actie ondernomen om de dorpen levendig te houden en te vergroenen. Hieruit is Greuner voortgekomen.

Energiecoöperatie Greuner is opgericht om gezamenlijk duurzame energie te kunnen opwekken. Ons motto is “Greuner Wördt ’t Nig” (greun is Twents voor groen). Onze doelen zijn het opwekken gebruiken en opslaan van lokale groene energie en het promoten van energiebesparing.

Mogelijke vormen van groene energie zijn: zonne-energie, windenergie, waterkracht en biogas. Daarnaast wordt er gekeken naar opslag methodes zoals waterstof, batterijen en warmtebuffers.

Energiebesparing willen we bevorderen door voorlichting over isolatie en de gezamenlijke inkoop daarvan.