Naar aanleiding van de informatieavond door Tonzon op 4 februari jl. kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een gezamenlijke inkoop van vloerisolatie in samenwerking met Stichting Duurzaam Weerselo. U kunt zich aanmelden via info@duurzaamweerselo.nl. De actie is geldig voor alle inwoners van Noord-Oost Twente.