Gemeente Losser sluit Greune deal met Energiecoörperatie Greuner

Tijdens de informatieavond van de Dorpsraad in Beuningen op 2 maart in ’t Sterrebos sloot de gemeente Losser een Greune deal met Greuner. Greuner is een lokale energiecoöperatie die door de gemeente Losser wordt ondersteund in het kader van de energietransitie. Doel van de energietransitie is onder andere verlaging van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Lokale energiecoöperaties zijn hierin essentieel, waarbij betrokkenheid van de inwoners een grote rol speelt.

Wethouder van Essen: “Het is mooi om te zien dat inwoners van de gemeente Losser zelf het heft in handen nemen bij de energietransitie, zoals de vrijwilligers verenigd in ‘Greuner’. Om onze doelen te halen hebben we dit soort inwonersinitiatieven hard nodig. Naast Beuningen hoop ik dat ook in andere Losserse dorpen lokale energiecoöperaties ontstaan,  om bijvoorbeeld gas te besparen en duurzame energie op te wekken.”

‘Greuner’

Met de wens vanuit de dorpsraden van Beuningen en Weerselo om de dorpen levendig te houden en te vergroenen ontstond ‘Greuner’. Energiecoöperatie Greuner is opgericht om gezamenlijk duurzame energie te kunnen opwekken. Onder het motto “GreunerWordt’tNich” (greun is Twents voor groen), houdt ‘Greuner’ zich bezig met het opwekken, gebruiken en opslaan van lokale groene energie en het promoten van energiebesparing.

Greune deal

Via Greune deals stimuleert gemeente Losser samenwerking tussen inwoners en partijen voor duurzaamheid. Energiecoöperatie Greuner wil samen met de inwoners van Beuningen energie besparen en duurzaam opwekken, om uiteindelijk een energiepositief Beuningen te realiseren. De gemeente Losser ondersteunt de energiecoöperatie praktisch en financieel (5000 euro). Door de ondersteuning kan ‘Greuner’ meer doen aan communicatie, het faciliteren van collectieve inkoop van isolatie mogelijkheden en het bereiken van energiebesparing ten bate van de gemeenschap van Beuningen.
                        
De gemeente is blij met initiatieven als deze. Inwoners met een goed initiatief in het kader van Losser Duurzaam kunnen gebruik maken van een ‘Greune deal’. Voorstellen komen, onder voorwaarden, in aanmerking voor praktische en/of financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Heeft u een voorstel voor een Greune Deal? Neem contact op met m.oudesogtoen@losser.nl.