Welkom op Greuner.nl

Terug

Visie

Onze visie: Vanuit “Boeiend Beuningen” zijn we gestart met een project t.a.v. duurzame energie gedefinieerd “GreunerWordtUtNich”. Er wordt gestreefd naar 100% groene opwekking van energie, maar eigenlijk ook naar de beste manier om niet alleen energie te produceren, maar ook op te slaan. Daartoe gebruiken we in de eerste fase (GREUN1) zonnepanelen op boerendaken, we zorgen via een coöperatie voor energie-belastingvoordeel van de leden en voor (extra) voordeel van de dak-eigenaren.
Door gebruik te maken van de zgn. “postcoderoos-regeling" kunnen inwoners van De Lutte, Rossum, Denekamp en andere omliggende postcodes meeprofiteren van (de) opgewekte groene energie!
Ook zal onze aandacht gericht worden op andere vormen van energie-opwekking (windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte) en energie-besparing (led-verlichting, maximale isolatie, grootschalige bewustwording van energie-verbruik).
In een volgende fase (GREUN2) gaan we kijken naar energie-opslag door de geproduceerde energie van onze zonnepanelen op te slaan in b.v. warmtebatterijen, warmtenet, accu’s, zeezoutbatterijen of eco-vaten. Dit om de pieken op te vangen en om ‘s winters bij minder productie van zonne-energie ook nog voldoende groene energie te kunnen leveren.

Via deze website houden wij de Beuningers en andere belangstellenden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en vorderingen. Stuur uw vraag (of wat u maar weten wilt over groen en Beuningen) via mail naar info@greuner.nl !

Wij denken op dinsdag 2 april 2019 te kunnen starten met levering van zonne-energie via onze coöperatie GREUNER afkomstig van ons eerste dak. 

Visie